Subjek Ditawarkan

Tingkatan 3

 BMBISNMATSEJGEOBCKHPMPSVPJKPSKPI
3A / / / / / / / / / / / /  
3B / / / / / / / / / / / / /
3C / / / / / / / / / / / /  
3D / / / / / / / / / / / / /
3E / / / / / / / / / / / /  
3F / / / / / / / / / / / /  
3G / / / / / / / / / / / / /
3H / / / / / / / / / / / /  
3I / / / / / / / / / / / /  
3J / / / / / / / / / / / /  
3K / / / / / / / / / / / / /
3L / / / / / / / / / / / /  

Nota:

KODKETERANGAN
BM Bahasa Melayu
BI Bahasa Inggeris
SN Sains
MAT Matematik
SEJ Sejarah
GEO Geografi
BC Bahasa Cina
KH Kemahiran Hidup (Perdagangan dan Keusahawanan)
PM Pendidikan Mora
PSV Pendidikan Seni Visual
PJK Pendidikan Jasmani & Kesihatan
PSK Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
PI Pendidikan Islam

 

Tingkatan 4

 BMBIMATSEJPMPJKPSKMTSNBCPSVBIOKIMFIZEAPAPDPI
4S1 / / / / / / / /   /   / / /   /   /
4S2 / / / / / / / /   /   / / /   /    
4S3 / / / / / / / /   /   / / /   /    
4S4 / / / / / / / /   /   / / /   /    
4E1 / / / / / / / / /           / /    
4E2 / / / / / / / / /           / /    
4E3 / / / / / / /   /           / /   /
4E4 / / / / / / /   / / /       / /    
4P1 / / / / / / /   / / /           / /
4P2 / / / / / / /   / / /           /  
4P3 / / / / / / /   / / /           /  
4P4 / / / / / / /   / / /             /

 

Tingkatan 5

 BMBIMATSEJPMPJKPSKMTSNBCPSVBIOKIMFIZEAPAPDPI
5S1 / / / / / / / /   /   / / /   /   /
5S2 / / / / / / / /   /   / / /   /    
5S3 / / / / / / / /   /   / / /   /    
5S4 / / / / / / / /   /   / / /   /    
5E1 / / / / / / / / /           / /    
5E2 / / / / / / / / /           / /    
5E3 / / / / / / /   /           / /   /
5E4 / / / / / / /   / / /       / /    
5P1 / / / / / / /   / / /           / /
5P2 / / / / / / /   / / /           /  
5P3 / / / / / / /   / / /           /  
5P4 / / / / / / /   / / /             /

Nota:

KODMATAPELAJARAN TERASKODMATAPELAJARAN ELEKTIF
BM Bahasa Melayu MT Matematik Tambahan
BI Bahasa Inggeris FIZ Fizik
PM Pendidikan Moral BIO Biologi
PI Pendidikan Islam KIM Kimia
SEJ Sejarah    
MAT Matematik KODMATAPELAJARAN TEKNIK & VOKASIONAL
SN Sains PA Prinsip Akaun
PSK Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan EA Ekonomi Asas
PJK Pendidikan Jasmani & Kesihatan PD Perdagangan
    PSV Pendidikan Seni Visual
    BC Bahasa Cina